JTK Classic FC R2

300,000 3,000,000 

BNIB

SKU: JTK-ClassicFCR2 Category: Tags: , , ,

Hàng sẵn tại HN, đặt mua và chuyển khoản theo cú pháp để mua hàng
Trường hợp cần hỗ trợ thanh toán credit, trả góp, sau khi đặt hàng, xin vui lòng inbox page tại: https://www.fb.com/TaoBaoSop/Kits

Classic Base, Black Base, Novelties, Beige Alphas, Black Alphas, Beige Spacebars, Black Spacebars, Red Spacebars