,

KAT Napoleonic

3,500,000 

SKU: N/A Categories: , Tags: ,

KAT Napoleonic is a keycap set in the KAT profile that explores the history and artistic depictions of the Napoleonic Period.
Profile: KAT
Material: PBT
Legends: Dyesub and Air Dyesub
Packaging: Plastic Tarys
designed by NoPunIn10Key
Manufactured by Keyreative in China

————
Hàng sẵn tại HN, đặt mua và chuyển khoản theo cú pháp để mua hàng
Trường hợp cần hỗ trợ thanh toán credit, trả góp, sau khi đặt hàng, xin vui lòng inbox page tại: https://www.fb.com/TaoBaoSop/

Kits

US Alpha British Navy TKL Novelties, US Alpha Austrian White TKL Spacebars